INTERVIEW: The extractive nature of the attractive industry versus communities’ propensity to defend themselves.

This was an interview with LARC researcher, Ncedo Mngqibisa, on Khozi FM about the approach mining companies usually take in dealing with rural communities and how rural communities should protect themselves against unfair practices of the extractive industry.

Consultation and consent as key towards meaningful participation of communities in the mining industry.

Inkulumo ebe phakathi kuka Ncedo Mngqibisa (UCT Land & Accountability Research Centre Researcher). Lenkulumo yayimayelana nomthelela olethwa ukuba khona kwezimayini ezindaweni zomphakathi njengoba imindeni eminingi eZululand ibhekene nokususwa ezindaweni zayo ngenxa yazo izimayini.

CLICK HERE TO LISTEN TO THE FULL INTERVIEW ON KHOZI FM.

Permanent link to this article: https://www.customcontested.co.za/interview-the-extractive-nature-of-the-attractive-industry-versus-communities-propensity-to-defend-themselves/

Custom Contested